roses в PONS речника

Преводи за roses в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Вижте също: rise

1. rise (increase):

Преводи за roses в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

Индивидуални преводни двойки

roses Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文