heavens в PONS речника

Преводи за heavens в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

it's heaven fig inf
to be in heaven a. fig

Преводи за heavens в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

Индивидуални преводни двойки

heavens Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文