свидетел в PONS речника

Преводи за свидетел в bg»Немски речника (Отидете на Немски»bg)

свидѐтел (свидетелка) <-ят, -и> СЪЩ м (f)

1. свидетел и ЮР, ФИН (очевидец):

Индивидуални преводни двойки

Преводи за свидетел в Немски»bg речника (Отидете на bg»Немски)

Индивидуални преводни двойки

свидетел Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文