свидетелствам в PONS речника

Преводи за свидетелствам в bg»Немски речника (Отидете на Немски»bg)

свидѐтелствам нсв VERB нпрх

Преводи за свидетелствам в Немски»bg речника (Отидете на bg»Немски)

свидетелствам Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文