молба в PONS речника

Преводи за молба в bg»Немски речника (Отидете на Немски»bg)

молб|а̀ <-а̀та, -ѝ> СЪЩ ж

2. молба:

Индивидуални преводни двойки

Преводи за молба в Немски»bg речника (Отидете на bg»Немски)

Индивидуални преводни двойки

молба Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文