свивам в PONS речника

Преводи за свивам в bg»Немски речника (Отидете на Немски»bg)

I.свѝвам нсв, свѝя св VERB прх

II.свѝвам нсв, свѝя св VERB нпрх

III.свѝвам нсв, свѝя св VERB рефл свивам се

Индивидуални преводни двойки

Преводи за свивам в Немски»bg речника (Отидете на bg»Немски)

свивам Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文