expiry в PONS речника

Преводи за expiry в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

expiry → expiration

Вижте също: expiration

2. expiration (ending):

Индивидуални преводни двойки

Преводи за expiry в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

Индивидуални преводни двойки

expiry Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文