новина в PONS речника

Преводи за новина в bg»Немски речника (Отидете на Немски»bg)

новин|а̀ <-а̀та, -ѝ> СЪЩ ж

Индивидуални преводни двойки

Преводи за новина в Немски»bg речника (Отидете на bg»Немски)

новина Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文