дял в PONS речника

Преводи за дял в bg»Немски речника (Отидете на Немски»bg)

дял <делъ̀т, дя̀лове, бр: дя̀ла > СЪЩ м

4. дял ЮР, ФИН:

Преводи за дял в Немски»bg речника (Отидете на bg»Немски)

Индивидуални преводни двойки

дял Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文