гостите в PONS речника

Преводи за гостите в bg»Немски речника (Отидете на Немски»bg)

гост <го̀стът, го̀сти> СЪЩ м

Индивидуални преводни двойки

Преводи за гостите в Немски»bg речника (Отидете на bg»Немски)

гостите Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文