button в PONS речника

Преводи за button в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

button FASHION
button TECH, INFOR

Преводи за button в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

button Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文