button във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за button в Английски»Френски речника

button → button up

Вижте също: button up

button в PONS речника

Преводи за button в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Преводи за button в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

button Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文