точен в PONS речника

Преводи за точен в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

точен -но <-ни> ПРИЛ:

  точен (-на)
   точен (-на)

   Преводи за точен в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

   Индивидуални преводни двойки

   точен Примери от PONS речника (редакционно проверени)

   Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

   Искате ли да добавите дума, израз или превод?

   Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

   Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文