покрив в PONS речника

Преводи за покрив в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

по̀крив <-ът, -и, бр: -а> СЪЩ м

Индивидуални преводни двойки

Преводи за покрив в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

покрив Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文