покрив в PONS речника

Преводи за покрив в bg»Немски речника (Отидете на Немски»bg)

по̀крив <-ът, -и, бр: -а > СЪЩ м

Индивидуални преводни двойки

Преводи за покрив в Немски»bg речника (Отидете на bg»Немски)

Индивидуални преводни двойки

покрив Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文