френски » немски

personne1 [pɛʀsɔn] NOUN f

2. personne:

Person f

3. personne (être humain):

Mensch m

4. personne GRAM:

Person f

II . personne1 [pɛʀsɔn]

pèse-personne <pèse-personne[s]> [pɛzpɛʀsɔn] NOUN m

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文