френски » немски

II . jeune [ʒœn] NOUN mf

1. jeune:

2. jeune pl (jeunes gens):

Jugendklub m /-bande f

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文