немски » френски

Schwester <-, -n> [ˈʃvɛstɐ] NOUN f

1. Schwester a. REL:

sœur f

2. Schwester (Krankenschwester):

OP-Schwester [oˈpeː-] NOUN f

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文