немски » френски

Mädchen <-s, -> [ˈmɛːtçən] NOUN nt

1. Mädchen:

fille f

2. Mädchen (jugendliche Frau):

[jeune] fille f

Au-pair-MädchenRS [oˈpɛːr-] NOUN nt

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文