френски » немски

I . vieille [vjɛj] ADJ

vieille → vieux

II . vieille [vjɛj] NOUN f

1. vieille (vieille personne):

Alte f
eine alte Oma fam

2. vieille fam (mère):

Alte f sl

Вижте също: vieux , vieux

vieux (vieille) vieil [vjø, vjɛj] ADJ

7. vieux antéposé péj fam (sale):

gemein fam
fieser Kerl fam

vieux (vieille) vieil [vjø, vjɛj] ADJ

7. vieux antéposé péj fam (sale):

gemein fam
fieser Kerl fam

demi-vieux (demi-vieille) [d(ə)mivjø, vjɛj] ADJ

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文