френски » немски

lumière [lymjɛʀ] NOUN f

5. lumière (ouverture):

année-lumière <années-lumière> [anelymjɛʀ] NOUN f

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文