френски » немски

machine [maʃin] NOUN f

2. machine (locomotive):

3. machine (moto):

Maschine f fam

4. machine (organisation):

Wirtschafts-/Verwaltungs-/Justizapparat

5. machine fig, péj (automate):

Machine [maʃin] NOUN f fam

machine-outil <machines-outils> [maʃinuti] NOUN f

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文