френски » немски

Blanche-Neige [blɑ͂ʃnɛʒ] NOUN f

chasse-neige <pl chasse-neiges> [ʃasnɛʒ] NOUN m

1. chasse-neige (véhicule):

perce-neige <perce-neige[s]> [pɛʀsənɛʒ] NOUN m o f

pneu-neige <pneus-neige> [pnønɛʒ] NOUN m

il va neiger ! CH iron fam Idiom
il va neiger ! CH iron fam Idiom

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文