Преводи за седемнайсти в bg»Немски речника (Отидете на Немски»bg)

Вижте също: трѐти

трѐт|и (-а) <-и> ЧИСЛ

2. трети ЮР, ФИН:

Dritt-
Dritte(r) f(m)

Преводи за седемнайсти в Немски»bg речника (Отидете на bg»Немски)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文