улавям в PONS речника

Преводи за улавям в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

I.ула̀вям нсв, уловя̀ св VERB прх

II.ула̀вям нсв, уловя̀ св VERB рефл

Индивидуални преводни двойки

Преводи за улавям в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

улавям Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文