крадец в PONS речника

Преводи за крадец в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

Преводи за крадец в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

крадец Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文