апартамент в PONS речника

Преводи за апартамент в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

апартамѐнт <-ът, -и, бр: -а> СЪЩ м

Индивидуални преводни двойки

Преводи за апартамент в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

апартамент Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文