заменям в PONS речника

Преводи за заменям в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

замѐням нсв, заменя̀ св VERB прх

Преводи за заменям в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

заменям Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文