ваканция в PONS речника

Преводи за ваканция в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

вака̀нци|я <-ята, -и> СЪЩ ж (почивка)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за ваканция в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

ваканция Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文