апартамент в PONS речника

Преводи за апартамент в bg»Немски речника (Отидете на Немски»bg)

апартамѐнт <-ът, -и, бр: -а > СЪЩ м

Индивидуални преводни двойки

Преводи за апартамент в Немски»bg речника (Отидете на bg»Немски)

апартамент Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文