фонд в PONS речника

Преводи за фонд в bg»Немски речника (Отидете на Немски»bg)

фонд <фо̀ндът, фо̀ндове, бр: фо̀нда > СЪЩ м

2. фонд ИКОН, ФИН, ЮР (парични средства):

Преводи за фонд в Немски»bg речника (Отидете на bg»Немски)

Индивидуални преводни двойки

фонд Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文