амортизационен в PONS речника

Преводи за амортизационен в bg»Немски речника (Отидете на Немски»bg)

амортизацио̀н|ен (-на)

амортизационен -но <-ни> ПРИЛ ЮР, ФИН:

Amortisations-
Abschreibungs-
Индивидуални преводни двойки

Преводи за амортизационен в Немски»bg речника (Отидете на bg»Немски)

амортизационен Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文