амортизация в PONS речника

Преводи за амортизация в bg»Немски речника (Отидете на Немски»bg)

амортиза̀ци|я <-ята, -и> СЪЩ ж

1. амортизация ФИН:

Преводи за амортизация в Немски»bg речника (Отидете на bg»Немски)

Индивидуални преводни двойки

амортизация Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文