улица в PONS речника

Преводи за улица в bg»Немски речника (Отидете на Немски»bg)

у̀лиц|а <-ата, -и> СЪЩ ж

1. улица (път):

Индивидуални преводни двойки

Преводи за улица в Немски»bg речника (Отидете на bg»Немски)

Индивидуални преводни двойки

улица Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文