разхождам в PONS речника

Преводи за разхождам в bg»Немски речника (Отидете на Немски»bg)

I.разхо̀ждам нсв, разхо̀дя св VERB прх

II.разхо̀ждам нсв, разхо̀дя св VERB рефл

Преводи за разхождам в Немски»bg речника (Отидете на bg»Немски)

Индивидуални преводни двойки

разхождам Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文