Straße в PONS речника

Преводи за Straße в Немски»bg речника (Отидете на bg»Немски)

1. Straße a. fig:

Индивидуални преводни двойки

Преводи за Straße в bg»Немски речника (Отидете на Немски»bg)

Индивидуални преводни двойки

Straße Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文