изхвърлям в PONS речника

Преводи за изхвърлям в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

I.изхвъ̀рлям нсв, изхвъ̀рля св VERB прх

II.изхвъ̀рлям нсв, изхвъ̀рля св VERB рефл

Преводи за изхвърлям в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки
eject a. INFOR something

изхвърлям Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文