английски » немски

Преводи за „nature“ в английски » немски речника (Отидете на немски » английски)

II . na·ture [ˈneɪtʃəʳ, Am -ɚ] NOUN modifier

nature (book, programme):

Natur-

Moth·er ˈNa·ture NOUN also hum

ˈna·ture cure NOUN

ˈna·ture strip NOUN Aus fam

ˈna·ture wor·ship NOUN no pl

1. nature worship (love of nature):

2. nature worship REL:

nature conservancy [ˈneɪtʃəkɒnˌsɜːvnsi] NOUN

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文