френски » немски

II . oui [ˊwi] NOUN m inv

1. oui (approbation):

oui
Ja nt
oui à qn/qc

2. oui (suffrage):

oui

béni-oui-oui [beniwiwi] NOUN m inv fam

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文