убивам в PONS речника

Преводи за убивам в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

I.убѝвам нсв, убѝя св VERB прх

II.убѝвам нсв, убѝя св VERB рефл убивам се

Преводи за убивам в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

убивам Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文