убеждавам в PONS речника

Преводи за убеждавам в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

I.убежда̀вам нсв, убедя̀ св VERB прх

II.убежда̀вам нсв, убедя̀ св VERB рефл

Индивидуални преводни двойки

Преводи за убеждавам в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

убеждавам Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文