Преводи за narrow-minded в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Преводи за narrow-minded в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

есна̀фск|и (-а) <-и> ПРИЛ

мизѐри|я <-ята, -и> СЪЩ ж

елемента̀р|ен (-на) <-ни> -но ПРИЛ

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文