нож в PONS речника

Преводи за нож в bg»Немски речника (Отидете на Немски»bg)

нож <но̀жът, ножо̀ве, бр: но̀жа > СЪЩ м

1. нож (инструмент):

Phrases:

Индивидуални преводни двойки

Преводи за нож в Немски»bg речника (Отидете на bg»Немски)

нож Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文