красив в PONS речника

Преводи за красив в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

красѝв (-а) <-и> ПРИЛ

Индивидуални преводни двойки

Преводи за красив в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

красив Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文