ембарго в PONS речника

Преводи за ембарго в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

емба̀рго СЪЩ ср без мн ТЪРГ, ЮР

Индивидуални преводни двойки

Преводи за ембарго в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

ембарго Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文