floating-point в PONS речника

Преводи за floating-point в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Преводи за floating-point в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

то̀чк|а <-ата, -и> СЪЩ ж

3. точка и прен:

4. точка:

Phrases:

Индивидуални преводни двойки

floating-point Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文