немски » френски

I . verloren [fɛɐˈloːrən] VERB

verloren PP von verlieren

II . verloren [fɛɐˈloːrən] ADJ

Вижте също: verlieren

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文