ръб в PONS речника

Преводи за ръб в bg»Немски речника (Отидете на Немски»bg)

ръб <ръбъ̀т, ръ̀бове, бр: ръ̀ба > СЪЩ м

1. ръб (на дреха, предмет):

Ziegel-/Glasrand
Индивидуални преводни двойки

Преводи за ръб в Немски»bg речника (Отидете на bg»Немски)

ръб Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文