вещта в PONS речника

Преводи за вещта в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

Преводи за вещта в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

вещта Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文