английски » немски

Преводи за „euros“ в английски » немски речника (Отидете на немски » английски)

Euro- COMP ECON, FIN

Euro-
Euro-

euro NOUN FINMKT

Специализирана лексика

ˈeuro launch NOUN FIN

ˈeuro-op·tion NOUN ECON, FIN

ˈeuro re·gion NOUN FIN

Euro-ˈscep·tic NOUN

euro account NOUN INV-FIN

Специализирана лексика

euro cash NOUN FINMKT

Специализирана лексика

euro commitment NOUN FINMKT

Специализирана лексика

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文